image banner
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV CẤP THCS SỬ DỤNG SGK LỚP 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC 2023 - 2024
Số ký hiệu văn bản 726/PGDĐT-THCS
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực 20/06/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV CẤP THCS SỬ DỤNG SGK LỚP 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC 2023 - 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt NGUYỄN VĂN NGÔN
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh-boi-duong.pdf