image banner
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG SỬ DỤNG SGK LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
Số ký hiệu văn bản Phụ lục 1
Ngày ban hành 23/06/2023
Ngày hiệu lực 23/06/2023
Trích yếu nội dung DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG SỬ DỤNG SGK LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt TRƯƠNG HỮU VIỆT
Tài liệu đính kèm pl.1.-ds.cbgv-tham-gia-th-sgk-8.thcs-tan-thanh-da-xoay.pdf