image banner
THCS Tân Thành
LỊCH TẬP HUẤN SSK LỚP 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC 2023 -2024

TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN SGK LỚP 8.

Năm học 2023-2024

 

TT

Môn

Thời gian

Bộ sách

Địa điểm

Ghi chú

1

Toán

10/7/23

KNTT, CTST

Phòng lớp 7A1

 

2

HĐTNHN

10/7/23

KNTT, CTST (1+2)

HT nhà trường

 

3

Lịch sử và địa lí

11/7/23

KNTT, CTST

Phòng lớp 7A1

 

4

Công nghệ

11/7/23

KNTT, CTST

HT nhà trường

 

5

Âm nhạc

11/7/23

KNTT, CTST

VP nhà trường

 

6

Ngữ văn

12/7/23

KNTT, CTST

HT nhà trường

 

7

Tin

12/7/23

KNTT, CTST

VP nhà trường

 

8

GDTC

13/7/23

KNTT, CTST

HT nhà trường

 

9

MT

13/7/23

KNTT, CTST (1+2)

Phòng lớp 7A1

 

10

KHTN

14/7/23

KNTT

HT nhà trường

 

11

GDCD

14/7/23

KNTT, CTST

Phòng lớp 7A1

 

12

Tiếng Anh

17/7/23

Global Success

CĐCN Cao su

Trực tiếp

 Chú ý:

  • Thời gian tập huấn trong các buổi: Buổi sáng từ 8h đến 11h30 và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Trực tuyến trên phần mềm Zom.
  • Môn tiếng Anh học từ Buổi chiều 13h30 ngày 17/7/2023.
  • Phụ trách phòng máy thầy: Phạm Văn Thanh Hải và cô Nguyễn Thị Kim Loan.

 

                                                             Tân Thành, ngày 7 tháng 7 năm 2023

                                                                    Người lập

 

 

                                                                   Trương Hữu Việt