image banner
THCS Tân Thành
LỊCH KIỂM TRA GIỮA HK II

 

TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023( Khối 8+9)

Thực hiện từ ngày 10/03/2023 đến ngày 11/03/2023

 

Ngày

Buổi

Khối

Môn thi

 

Thời gian làm bài

Giờ đưa đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

10/03/2023

Sáng

Thứ 6

8+9

Ngữ văn

 

90 phút

 

7h20

 

7h30

 

9h00

 

11/03/2023

 

Sáng

Thứ 7

8+9

Toán

 

90 phút

 

7h20

 

7h30

 

9h00

 

Lưu ý:

- Giám thị có mặt tại VP nhà trường trước 7h buổi sáng mỗi buổi kiểm tra.

- Học sinh có mặt tại phòng KT 6h50p buổi sáng mỗi buổi kiểm tra.

 

TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023( Khối 6+7)

Thực hiện từ ngày 09/03/2023 đến ngày11/03/2023

 

Ngày

Buổi

Khối

Môn thi

 

Thời gian làm bài

Giờ đưa đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

09/03/2023

Sáng

Thứ 5

6+7

KHTN

LSĐL

60 phút

60 phút

7h20

9h00

7h30

9h10

8h30

10h10

 

10/03/2023

 

 

Sáng

Thứ 6

6+7

Ngữ văn

Anh

 

90 phút

60 phút

 

7h20

9h30

 

7h30

9h40

9h00

10h40

11/03/2023

Sáng

Thứ 7

6+7

Toán

90 phút

 

7h20

 

7h30

 

9h00

 

          Lưu ý:

- Giám thị có mặt tại VP nhà trường trước 7h buổi sáng vào mỗi buổi kiểm tra.

- Học sinh có mặt tại phòng KT 6h50p buổi sáng mỗi buổi kiểm tra.